"Gå til hovedinnhold"

Konkurrerer om regnesenter

juli 29, 1999, 07:45 CEST

I løpet av høsten blir det avklart om Norsk tungregning consortium (Notur), hvor Statoil deltar, får etablere et nytt nasjonalt tungregnesenter.

Norges forskningsråd starter forhandlingene med konsortiet 19. august.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim er drivkraften i Notur. Øvrige deltakere er Statoil, forskningsstiftelsen Sintef, dataselskapet ViewTech og Det norske meteorologiske institutt. Det andre konsortiet som konkurrerer om etableringen består av universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

"For Statoils del vil tungregnesenteret gi oss mulighet til å foreta beregninger på modeller vi i dag bare kan drømme om. For eksempel vil én jobb med seismisk modellering i tre dimensjoner i dag ta 5,2 år på vår kraftigste interne datamaskin. I det planlagte tungregnesenteret vil samme jobb gå på tre måneder. Dette gir store muligheter," sier John Hybertsen. Han er prosjektleder for Statoils engasjement i Notur.

Det er meningen at tungregnesenteret skal løse oppgaver både for universitetene, forskningsinstitusjonene og næringslivet.

Super-datamaskinen som skal installeres, vil bli 10 ganger så kraftig som den kraftigste maskinen i Norge i dag. Hvis senteret etableres i Notur-regi, vil etableringen trolig skje tidlig neste år.

En høyhastighetsforbindelse vil da forbinde Statoils forskningssenter på Rotvoll med tungregnesenteret i Trondheim. Statoil vil også få tilgang til den grunnleggende kompetansen som etableres ved universitetene.