Støtter plan for kutt i kjemikalier

juli 30, 1999, 07:45 CEST

Statoil gir sin fulle støtte til den norske regjeringens handlingsplan for kutt i bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Planen ble lagt fram onsdag.

"Miljøvernminister Guro Fjellangers syn er helt i tråd med våre holdninger. Vi er i full gang med å iverksette konkrete tiltak for å oppnå målsettingen om null utslipp av kjemikalier som gir varig skade på miljøet." Det sier Statoils miljødirektør Knut Barland i en kommentar til Status i dag.

I regjeringens plan bes næringslivet om å ta større ansvar for å redusere risikoen som bruken av kjemikalier innebærer.

"Vi har allerede utarbeidet en prosjektmanual på dette området og en arbeidsgruppe er i full gang med å planlegge hvordan konkrete tiltak skal gjennomføres," sier Barland.

Manualen kalt Tiltakskartlegging av Statoil-opererte installasjoner og felt. Strategi for null utslipp til sjø er en oppfølging av Statens forurensingstilsyns (SFT) pålegg om å oppnå null skadelige utslipp.

Barland lister opp eksempler på konkrete tiltak på dette området: reinjeksjon av produsert vann, anvendelse av renseteknologi samt å bytte ut miljøskadelig kjemikalier med mindre giftige kjemikalier.

Han understreker at over 90 prosent av de kjemikaliene Statoil bruker i boresammenheng står på SFTs liste over grønne kjemikalier - det vil si kjemikalier uten miljøskadelige effekter. Boring står for brorparten av konsernets forbruk av kjemikalier.

For øvrig bruker selskapet kjemikalier i forbindelse med produksjon, vedlikehold og renhold på sokkelen. Alle Statoils utslipp er beskrevet i utslippsrapporter til SFT og i selskapets årsrapporter.

Miljødirektøren sier at Statoil har bred kompetanse på kjemikalier. Denne kompetansen brukes aktivt til å overvåke og redusere selskapets bruk av kjemikalier ytterligere.