Skip to Content
no

Armada av båter på Åsgard

august 2, 1999, 12:00 CEST

For tiden er det er mange aktiviteter og stor trafikk av ulike typer fartøy i farvannet rundt Åsgard-feltet.

De to riggene Transocean Winner og Transocean Searcher er i full sving med å bore og ferdigstille produksjonsbrønner. I alt skal 51 brønner ferdigstilles. Samtidig pågår innsamling av seismiske data fra skipet Geco Topaz, og oljeproduksjon fra Åsgard A-skipet. Medregnet produksjonsskipet er rundt 13 fartøy på feltet eller i området. Et av disse er leggefartøyet LB200 som er i innspurten med å legge rørledningen Åsgard transport.

Fra august og utover høsten blir det enda travlere. Da skal mellom 18 og 20 båter utføre oppdrag i forbindelse med installasjon av undervannsutstyr på feltet.

I øyeblikket pågår setting av peler som skal brukes som hjelpemidler ved legging av rørledninger senere i år. De mange båtene som skal benyttes har hver sine spesialoppgaver. Fire båter skal installere rørbunter, kontrollkabler, undervannsproduksjonsenheter og sammenkoble disse, mens tre båter skal utføre oppgaver i forbindelse med nedgraving og steinfylling.

I tillegg skal rundt seks hjelpefartøy benyttes, blant annet til ankerforflytting og rørtransport.