Skip to content

Åsgard transport er i mål

august 6, 1999, 08:00 CEST

Leggefartøyet LB 200 la den siste delen av gassrøret Åsgard transport ned i Norskehavet torsdag formiddag.

Sjørørets siste del er plassert nær stedet på feltet der Åsgard B-plattformen skal installeres.

"Etter en midlertidig stans sist uke grunnet dårlig vær, har leggingen de siste dagene gått uproblematisk. Litt tåke forhindret oss ikke fra å nå målet noen dager raskere enn planlagt," sier prosjektansvarlig for rørinstallasjonen, Svein Erik Falkeid i Åsgard transport.

Åsgard transport skal føre gass fra Åsgard-feltet i Norskehavet til Statoils gassanlegg på Kårstø i Nord-Rogaland.

Ifølge Falkeid skal leggefartøyet LB 200 nå snus i østlig retning og forhale et par hundre meter for å starte leggingen av Midgard-rørledningen. Den 97 kilometer lange rørledningen skal gå fra Åsgard B til forekomsten Midgard og tilbake til Åsgard B i en sløyfe. Ved Midgard vil det bli installert tre T-koblinger slik at de tre produksjonsbrønnene under vann kan kobles opp mot Midgard-røret.

Før leggingen tar til, skal det gjøres endringer om bord på leggefartøyet. Åsgard-røret er 42 tommer tykt, mens Midgard-røret er 20 tommer. Leggerampen på LB 200 skal justeres slik at den får en krappere kurve, forklarer Falkeid.

Leggingen av Midgard-røret skal etter planen ta fire uker.