Vestprosess begynner på sjørøret

august 9, 1999, 08:00 CEST

Statoil planlegger å starte leggingen av sjørøret til Vestprosess mellom Mongstad og Sture i Nordhordland tidlig denne uken.

"Havdypet sammen med svært kupert havbunnsterreng gjør installasjonen til en stor teknisk utfordring," sier Olav Hagland, teknisk leder for sjørøret.

Vestprosess-prosjektet omfatter legging av totalt 55 kilometer rørledning for transport av våtgass og kondensat fra råoljeterminalen på Sture og Troll gassanlegg på Kollsnes til oljeraffineriet på Mongstad. I tillegg blir det bygd et anlegg for prosessering av våtgass og kondensat til propan, butan og nafta på Mongstad.

11 kilometer av rørledningen er allerede lagt, hovedsakelig på land mellom Kollsnes og Sture. Nå starter altså leggingen av siste del av rørledningen i sjøen.

Hagland regner med at sjørøret blir fullført i løpet av de kommende to til tre ukene. Rørledningen skal legges av leggefartøyet Lorelay. Operasjonen begynner med trekking av rørledningen fra terminalområdet på Mongstad gjennom et forboret borehull. Deretter legges rørledningen ut Fensfjorden og Fedjefjorden (se kartet) til et punkt for landfall nord for Sture-terminalen. Det dypeste punktet av traseen ligger på 580 meter.