Støtter arbeidsmedisinsk forskning

august 10, 1999, 08:00 CEST

Statoils forskningsfond har gitt 500.000 kroner til fem prosjekter som forsker på sammenhenger mellom helse og arbeidsforhold.

De fem prosjektene Statoil støtter i år får rundt 100.000 kroner hver. Professor Bente Moen ved Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen er en av prosjektlederne som mottar penger fra Statoil for prosjektene "Den eldre arbeidstaker – høyere risiko for løsemiddeleksponering?" og "Metodeutvikling for eksponeringsvurderinger av løsemidler".

Statoils fond for arbeidsmedisinsk forskning ble opprettet i 1983, og har siden delt ut mer enn sju millioner kroner. Utgangspunktet er ønsket om å forebygge mulige yrkesskader og yrkessykdommer i forbindelse med petrokjemisk virksomhet.

Det legges særlig vekt på forskning som omhandler kreft, allergi og sykdommer forårsaket av olje, oljeprodukter eller kjemikalier, samt behandlingen av disse.

"Statoils forskningsfond er et viktig ledd i å levendegjøre selskapets grunnleggende visjon om å være i første rekke når det gjelder å verne om helse og arbeidsmiljø," sier Hans-Jørgen Breder, bedriftsoverlege i Statoil. Breder er spesialist i arbeidsmedisin og fungerer som fondets formann.

"Gjennom dette fondet bidrar vi til at det blir gjennomført viktige undersøkelser som ellers kanskje ikke ville ha funnet sted. Resultatene kan føre til konkrete tiltak som kan øke basiskunnskapen på en del felter," påpeker Hans-Jørgen Breder.