Skip to Content
no

Det handler om nasjonalformuen

august 13, 1999, 14:05 CEST

"Saken dreier seg om mer enn privatisering av Statoil og reorganisering av SDØE. Saken dreier seg om forvaltningen av vår nasjonalformue for framtiden."

Slik ordla olje- og energiminister Anne Enger Lahnstein seg da hun fikk Statoil-styrets rapport Videreutvikling av Statoil og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement) i Oslo i dag, fredag 13. august.

Lahnstein sa at regjeringen ser behov for endringer, man at den ikke vil binde seg til et standpunkt i dag. Regjeringen vil vurdere saken meget nøye og "søke å etablere et bredt politisk samarbeid av hensyn til landets interesser."

Statoils styreformann, Ole Lund, sa at både eier og selskap er tjent med at Statoil delprivatiseres og noteres på børs: "Vi mener at det vil være rett å sette SDØEs ressurser inn i en selskapsmessig sammenheng."

Lund sa videre at styret er opptatt av nasjonens interesser, og at den foreslåtte løsning bidrar til å ivareta vitale nasjonale interesser.

"Vi har tro på at "det nye Statoil" vil være fullt ut istand til å ivareta disse store verdier," sa han.

Se relaterte saker:

Rapport fra Statoils styre: Videreutvikling av Statoil og SDØE

Pressemelding: Vil slå sammen Statoil og SDØE