Miljøgevinst på Statfjord A

august 16, 1999, 08:00 CEST

Statfjord A-plattformen har i løpet av sommeren redusert gassmengden som går til fakkelen med om lag 25.000 kubikkmeter i døgnet.

Nå brennes om lag 50.000 kubikkmeter gass i døgnet mot 75.000 tidligere. Miljøgevinsten i form av redusert utslipp av karbondioksid er betydelig. Samtidig sparer det selskapet for 20.000 kroner i avgifter per døgn.

Driftsleder på Statfjord A, Arve Thingnes, sier det var problemet med å håndtere den stadig økende vannproduksjonen som satte igang arbeidet med å få dette til. Flaskehalsen var det siste leddet i vannseparasjonsprosessen.

Gassen som frigjøres i den siste beholderen har tidligere gått til fakkelen for avbrenning. Under revisjonsstansen i fjor forsøkte man å trykksette tanken, og fant ut at mer vann derved gikk gjennom. Mengden frigjort gass økte, og driftsteknikerne oppdaget at det var mulig å gjenvinne gassen.

Under årets revisjonsstans ble det gjort endringer som førte til at gassen som frigjøres fra vannproduksjonen nå går tilbake til prosessen. Deretter eksporteres eller injiseres gassen tilbake i reservoaret. Ifølge Thingnes vil de to millioner kronene som er investert i prosjektet komme til å være inntjent før året er omme.

"Vi får også en produksjonsgevinst ut av dette, da det gjør oss i stand til å ta unna mer produsert vann," sier han.

Han legger til at vannproduksjonen øker dramatisk på Statfjord-feltet i takt med at oljeproduksjonen går ned.

I dag produserer Statfjord A rundt 52.500 fat olje og 219.000 fat vann i døgnet. Til sammenligning produserte plattformen under topp-perioden på midten av åttitallet 344.000 fat olje i døgnet, og nesten ikke vann.