Lovende boring utenfor Irland

august 17, 1999, 08:00 CEST

En ny avgrensningsboring er avsluttet med positivt resultat på gassfeltet Corrib utenfor Irland.

Brønntesten styrker troen på at feltet inneholder kommersielt utvinnbare reserver.

Statoil er en av rettighetshaverne i blokk 18/25 som ble tildelt i 1993. Det ble påvist gass i området, Slyne Trough, i 1996. Første avgrensningsbrønn ble boret i fjor i blokk 18/20, og viste gode reservoaregenskaper. Brønn 18/25-1 som nettopp er ferdigboret bekrefter tidligere indikasjoner.

Geir Jøssang er administrerende direktør for Statoil UK og områdeleder for undersøkelser og produksjon i det vestlige Europa. Han sier det er opplagt at dette er et oppmuntrende resultat for Statoil: "Med denne boringen begynner vi å få oversikt over reservoaret, og alt peker i retning av et drivverdig funn. Men mye evalueringsarbeid gjenstår før vi kan si noe sikkert om lønnsomheten."

Han legger til at mulighetsstudier kommer til bli satt i gang i begynnelsen av neste år, med sikte på å bringe prosjektet fram til avklaring om utbygging ved slutten av året.

Corrib-feltet ligger på 350 meters havdyp, 70 kilometer vest for øya Achill. Enterprise Oil er operatør og har en eierandel på 45 prosent. Statoils andel var opprinnelig 15 prosent, Saga Petroleum hadde 21,5 prosent og Marathon International Petroleum 18,5 prosent.

I forbindelse med overtakelsen av Saga, øker Statoil sin andel i Corrib-feltet til 36,5 prosent.