Skip to Content
no

Olav Fjell ny konsernsjef

august 19, 1999, 12:00 CEST

Olav Fjell overtar som ny konsernsjef etter Harald Norvik 24. september. Fjell kommer fra stillingen som toppsjef i Postbanken.

Den nye konsernsjefen er 48 år. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og er gift og har tre barn.

Olav Fjell har ledererfaring fra industri og finans. Han har vært 12 år i Kongsberg Våpenfabrikk og til sammen 12 år i Bergen Bank, Den norske Bank og Postbanken.

"Jeg har erfaring i å lede store prosesser som involverer mange mennesker. Det liker jeg, og jeg regner med at det blir jobben i Statoil også," sier Fjell til nyhetsredaksjonen i Statoil.

Han begynner i Statoil umiddelbart, men overtar formelt som konsernsjef når Harald Norvik går av i september. Fjell sier at han har "lite kunnskap om næringen med seg i kofferten", ei heller "formler for hva som er rett og galt."

"Jeg ser det som min oppgave å videreføre det arbeidet som pågår i Statoil," sier han.

På spørsmål om hvilken oppfatning han har av den pågående debatten om delprivatisering av Statoil og overtakelse av Statens direkte økonomiske engasjement, svarer Fjell at han går inn på de premissene som styret har lagt fram.

Den påtroppende konsernsjefen sier han har fulgt Statoil fra ulike hold, både som utenforstående og som samarbeidspartner/leverandør fra sin tid i Kongsberg-gruppen: "Jeg er veldig imponert – og det er oppriktig – over det Statoil har fått til på en relativt kort periode. Selskapet framstår som et sterkt, profesjonelt miljø."