Øker produksjonen på Norne

august 19, 1999, 08:00 CEST

Norne-feltet har nådd en foreløpig topp i produksjonen med 167.930 fat per døgn. Toppnivået skal nås i slutten av året.

Da vil døgnproduksjonen ligge på cirka 220.000 fat, opplyser produksjonsdirektør Hans Eidissen

Siden Norne-feltet i Norskehavet kom i drift i november 1997 har det i alt strømmet cirka 73 millioner fat olje fra de åtte brønnene. Total omsetningsverdi på oljen utgjør cirka sju milliarder kroner, ifølge produksjonsdirektøren.

Oljen fra Norne leveres til raffinerier i Europa og USA.

Det skal i alt bores 17 brønner på feltet. Av disse er 11 oljeprodusenter og seks gass- og vanninjeksjonsbrønner. Boreprogrammet skal være ferdig 1. kvartal 2000.