"Gå til hovedinnhold"

Beredskap for GPS-systemer

august 20, 1999, 08:00 CEST

Klokken 02.00 norsk tid natt til søndag nullstilles ukenummeret i senderutstyret i GPS-satellitter. Dette vil trolig ikke føre til problemer for Statoil.

Nullstillingen kan få følger for GPS (Global Positioning System)-mottakere med programvare fra før 1993. Dersom disse ikke er forberedt, kan de få en gal tidsangivelse, som igjen kan føre til funksjonsfeil. Det kan bety at mottakere ikke lokaliserer satellitter og dermed slutter å virke, eller at den bruker for lang tid på lokaliseringen. En tredje risiko er at posisjons-, tids- eller datoangivelsen kan bli gal. Konsekvensen kan bli at fartøy kommer ut av kurs.

År 2000-prosjektet i Statoil dekker forebyggende tiltak og beredskapsplanlegging for nullstillingen, også kalt GPS EOW (End of week).

"Vi regner ikke med at GPS EOW-datoen vil skape store vanskeligheter for Statoil," sier Christian Hvam. Han er koordinator for beredskapsplanleggingen i forbindelse med år 2000-problemene i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Selskapet tar likevel forholdsregler. Installasjonene til havs er bedt om å være ekstra årvåkne i forhold til skipsfarten siden fartøyer med GPS-feil kan komme på kollisjonskurs med plattformer.

Videre skjerpes beredskapen for Statoil-operasjoner som er avhengig av GPS. Dette gjelder for eksempel oljelasting på feltene mens nullstillingen pågår. De berørte enhetene har gjennomgått sine rutiner og beredskapsplaner, og avgjør hvilke tiltak som skal settes i gang.

GPS er ikke primært et navigasjonshjelpemiddel for lufttrafikk. Nullstillingen vil derfor ikke få følger for Statoils luftoperasjoner.