"Gå til hovedinnhold"

Satser på biobrensel

august 25, 1999, 08:00 CEST

Statoil har kjøpt en svensk biobrenselfabrikk og overtatt flere kundeavtaler med varmeanlegg i Norge og Sverige.

Avtalen, som er inngått med det norske teknologiutviklingsselskapet Cambi Bioenergi, omfatter kjøp av fabrikken Vãnerbygden Pellets i Sãffle i Midt-Sverige. I tillegg overtar Statoil avtaler om levering av brensel til 11 lokale varmeanlegg i Norge og to i Sverige.

Vãnerbygden Pellets produserer årlig cirka 15.000 tonn biobrensel i form av pellets, som lages av sagspon fra trelastindustrien.

"Ved å satse på denne viktige fornybare energiformen styrker vi samtidig energiselskapet Statoil," sier prosjektleder Geir Skjevrak i Detaljmarkedsføring og nordisk energi.

Han ser ikke på biobrensel som noen konkurrent til de tradisjonelle oljeproduktene, men snarere som et bidrag til en mer fleksibel energibruk.

Skjevrak peker på at bioenergi er en fornybar energibærer som fører til mindre utslipp av karbondioksid. Fyring med ved, bark og avlut er den vanligste form for utnyttelse av bioenergi. Biobrensel kan også videreforedles til pellets.

"Dette gir brensel med større energitetthet, bedre miljøegenskaper og enklere håndtering som igjen fører til meget enklere løsninger for bygging og drift av slike anlegg," sier han.

Statoil har startet salg av biobrensel gjennom sitt markedsapparat i Sverige. Også i Norge har selskapet gjennom de siste par år testet pellets som energibærer i sentralvarmeanlegg i Eidskog kommune i Hedmark fylke. Sammen med Norske Skog holder Statoil på med å bygge en pelletsfabrikk i Brumunddal i Hedmark.