Skip to content

Europipe II klar for gass

august 31, 1999, 08:00 CEST

Gassrørledningen Europipe II er klar til ü fylles med gass sü snart røret er ferdig tørket. Siste rørsveis i tysk del av Nordsjøen ble fullført i helgen.

Sjøledningen er sveiset sammen med røret som tidligere ble lagt i en undersjøisk tunnel sammen med Europipe I, som gür gjennom den mest sürbare delen av det tyske vütmarksomrüdet.

Sveiseoperasjonen foregikk over vann, og røret kunne etterpü legges ned pü bunnen igjen. Denne uken skal røret tørke og klargjøres for den første gassen.

Europipe II gür fra Statoils gassanlegg pü Kürstø i Rogaland til Tyskland, hvor gassen føres til et utvidet mottaksanlegg i Dornum.

Ledningen og det utvidede mottaksanlegget mer enn dobler den norske eksportkapasiteten til Tyskland gjennom Europipe-systemene. Kapasiteten er nĂĽ totalt 115 millioner kubikkmeter.

Landrøret i Tyskland er ferdig testet og landanleggene klargjort for oppstart. Ansvarlig for delprosjektet i Tyskland, Arne Küre Nedland, sier alle systemer er overlevert til driftsorganisasjonen i Emden. I landrøret stür gass allerede under trykk, og myndighetene har gitt tillatelse til oppstart.

Utvidelsen av anleggene omfatter bygging av en ny mülestasjon i Dornum, hvor Statoil für et nytt leveringspunkt. Selskapet kan heretter levere og müle gass büde i Emden og Dornum. For videre gasstransport i markedet er det bygget en rørledning fra Dornum til Etzel. Dette er en forlengelse av Netra-ledningen, som Statoil er medeier i.

Pü norsk side er landdelen ferdig, med unntak av noe tilbakefylling av masse som skjer i disse dager. Alle Europipe II-systemene pü Kürstø er klargjort og overlevert til driftsorganisasjonen.

Leveransene gjennom Europipe II starter offisielt den 1. oktober.