Skip to Content
no

Polycrown skal selges

august 31, 1999, 08:00 CEST

Flotellet Polycrown, som siden 1984 har vært boligplattform ved Statfjord A-plattformen i Nordsjøen, skal selges.

Eier av flotellet, lisensgruppen Statfjord Unit, har samtykket til at Polycrown kan fjernes fra feltet senest innen utgangen av desember 2000.

Også arbeidsmiljøutvalget i Statfjord-enheten i Undersøkelse og produksjon Norge går inn for dette. Tidligere har Oljedirektoratet gitt Statoil tillatelse til å fjerne Polycrown, som har tjent som evakueringssted ved eventuelle nødssituasjoner på Statfjord A. For å oppfylle Statoil og myndighetenes krav til sikkerhet og beredskap, blir det nødvendig å installere stuplivbåter på A-plattformen. Dette skal skje i løpet av neste sommer.

Operasjonssjef på Statfjord A, Terje Overvik, opplyser at det kan bli aktuelt å leie Polycrown inn igjen fram til 2001 dersom salget blir gjennomført raskt.

For resten av plattformens levetid vil det være en nedgang i aktivitetene og et redusert bemanningsbehov. Sengekapasiteten på 195 køyer på Statfjord A vil dermed være tilstrekkelig.

Polycrown har i løpet av sommeren vært gjennom en sertifisering for nye fem år, og er ifølge Overvik i god teknisk stand.

Firmaet Fearnley Offshore er megler for salget.