Skip to content
no

Fryser datainvesteringer

september 9, 1999, 23:00 CEST

Statoil har besluttet å fryse IT-investeringer fram til år 2001.

Vedtaket omfatter i tillegg til PCer, skrivere og telefonsystemer også kontorstøtteproduktene Lotus Smart Suite og Lotus Notes. I 2001 planlegger selskapet en samlet oppgradering for å dekke selskapets framtidige behov. Fra 2002 innføres deretter en ny frysperiode som kan komme til å vare i fire år til.

Gevinstene ved tiltaket er anslått til totalt 150 millioner kroner for de to første årene sammenlignet med regnskapet for 1998. I fireårsperioden 1999-2002 beregner Statoil å ta ut en samlet økonomisk gevinst på 160 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet er investeringer til full oppgradering i 2001 samt reduserte driftskostnader i 2002.

"Vi har oppnådd stadig lavere kostnader for drift av IT-arbeidsplassene våre gjennom fokusert jobbing med standardisering, sentral kontroll og effektivisering," sier direktør i Informasjonsteknologi Nina Udnes Tronstad.

Hun mener Statoil nå har gode løsninger på datasiden. Ifølge henne ligger utfordringen framover i å ta ut effekten av de investeringer som er gjort, redusere kostnadene ytterligere samt forberede selskapet på framtiden.

Udnes Tronstad vedgår at å akseptere dagens løsninger fram til 2001 gir mindre forretningsmessig fleksibilitet til å utnytte ny teknologi. Derfor er trolig 2001 det lengste selskapet kan vente før det går ut over effektiviteten.

Unntatt fra frys-vedtaket er fagsystemer som blir innført i forbindelse med for eksempel programmet for bedre, raskere administrasjon (BRA) og videreutvikling av undergrunnsteknologi SCORE (Statoil Core=kjernevirksomhet). For slike systemer må det eventuelt gjøres tilsvarende vedtak i de berørte fagmiljøer.

Siden kommunikasjon er et prioritert område for selskapet, omfattes heller ikke videreutvikling av Statoils inter- og intranettløsninger av vedtaket.