Skip to content
no

Utlysning i tråd med Statoils ønsker

september 9, 1999, 08:30 CEST

Utlysningen i 16. konsesjonsrunde på norsk sokkel er i stor grad i overenstemmelse med Statoils ønsker.

Det sier Marit Berling, prosjektleder for 16. runde. Utlysningen, som ble offentliggjort 8. september, omfatter 48 blokker både innen modne områder nær eksisterende infrastruktur og i mer umodne dypvannsområder. Blokkene ligger i ulike geografiske områder på sokkelen.

"Innenfor disse områdene er det trolig mulig å sikre nye ressurser til eksistende infrastruktur. Samtidig får vi testet prospekter i mer geologisk usikre områder," sier Berling.

Når så mange blokker er utlyst, mener hun det er mulig for Olje- og energidepartementet å gi interessante oppgaver til flere aktører, deriblant Statoil.

Berling påpeker at Statoil gjennom flere år har opparbeidet seg en betydelig regionalgeologisk kunnskap. Selskapet har dessuten kapasitet til å påta seg nye oppgaver.

"Det er viktig med en forbedring av kvaliteten på Statoils leteareal. Dette kan øke sannsynligheten for kommersielt utvinnbare funn. På sikt kan dette gi nye utbyggingsoppgaver som kan bidra til å sikre arbeidsplasser både i Statoil og i leverandørindustrien," sier Berling.

Søknadsfristen er satt til 31. januar, og departementet planlegger å tildele konsesjoner i mars 2000. En prosjektgruppe i Statoil er i gang med å vurdere de aktuelle blokkene.

Departementet har sendt ut pressemelding med kart over de utlyste områdene på internett.