Skip to Content
no

Tester brønnutstyr på land

september 13, 1999, 08:00 CEST

Et nytt senter for testing av brønnutstyr på land skal gjøre Statoil i stand til å spare store summer på brønnoperasjoner.

Problemer med plugging av brønner på norsk sokkel koster for eksempel selskapet omkring 8000 kroner hver time. Dette opplyser overingeniør Tommy Byskov i Boring og brønnteknologi.

"I løpet av en toårsperiode har kostnadene grunnet operasjonelle problemer med plugger vært på cirka 240 millioner kroner. Vi ser store muligheter for å kutte kostnader når vi kan simulere brønnoperasjoner her på senteret," sier han.

Statoil har investert fire millioner kroner i Rogalandsforsknings topp moderne testanlegg på Ullandhaug i Stavanger. Senteret forbereder allerede den første simuleringen av en krevende brønnoperasjon. Det dreier seg om å finne en metode som skal gjøre det mulig å fjerne en plugg cirka 4600 meter nede i en brønn på Åsgard-feltet. Pluggen har vist seg svært vanskelig å få løs.

Testanlegget har et enkelt og funksjonelt kontrollrom, en brønntraktor for kjøring av utstyr og rørsløyfer i ulike diametre som ligger på bakkenivå. Brukt utstyr har blitt oppgradert for bruk på senteret. Når den første testen gjennomføres, blir en tilsvarende brønnplugg som den fastkilte på Åsgard-feltet plassert ute i rørsløyfen.

"Vi skal kvalifisere en fiskemetode. Dermed har vi bedre forutsetninger for å lykkes med operasjonen i løpet av kortere tid ute på feltet," sier Byskov.

Mads Grinrød, direktør for Boring og brønnteknologi, venter seg mer kostnadseffektive operasjoner etter at senteret tas i bruk.

"Vi gjør regning med at vår støtte til dette testanlegget raskt kan tjenes inn igjen," sier han.