Konkurransedyktig forpleining

september 15, 1999, 23:00 CEST

Statoils forpleiningsvirksomhet kan konkurrere fullt ut med eksterne leverandører. Dette er hovedbudskapet i en intern revisjonsrapport.

"Hovedinntrykket av det forbedringsarbeidet som drives innen Statoils egen forpleiningsvirksomhet er meget godt. Det er god kvalitet og god service i arbeidet, og kundene er meget fornøyd," heter det blant annet i rapporten. Den gir ros for at det arbeides med kontinuerlig forbedring på en rekke områder. Revisjonsteamet har også et godt inntrykk av den forpleiningen som cateringselskapet Eurest driver på Statfjord-feltet.

I rapporten blir det pekt på at to ulike løsninger for forpleiningsvirksomheten gir gode sammenligningsmuligheter, noe som i seg selv vil være en drivkraft til forbedring for begge parter. Bruk av egne ansatte i forpleiningsvirksomheten gir imidlertid en større fleksibilitet ved å integrere personell fra drift og forpleining i det videre forbedringsarbeidet.

"Revisjonsrapporten er et klapp på skulderen til Statoils forpleiningsvirksomhet. Jeg håper denne konsernrevisjonen er en vitamininnsprøyting til alle de som arbeider innen forpleiningsvirksomheten, enten de er ansatt i Eurest eller Statoil," sier direktør for Undersøkelse og produksjon Norge, Henrik Carlsen.

På bakgrunn en konkurrentanalyse besluttet konsernledelsen i juni at Statoil skal fortsette å drive sin egen forpleiningsvirksomhet.