Mer olje påvist ved Siri

september 16, 1999, 08:30 CEST

Statoil har funnet spor av olje i den nordlige delen av Siri-lisensen i dansk del av Nordsjøen.

Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet med hensyn til funnets størrelse, og om mengdene er store nok til å gjøre det kommersielt interessant. Dette opplyser Alf Frugaard, produksjonssjef for Siri.

Statoil har i løpet av de siste månedene boret to letebrønner i det nordlige området av Siri. Den ene brønnen viste seg å være tørr. Den andre brønnen var i utgangspunktet ment å være en injeksjonsbrønn i hovedstrukturen, men selskapet valgte imidlertid å bore en letebrønn i en sidegren nord for hovedfeltet.

Etter at letebrønnen påviste spor av olje, har det i halvannen måned blitt gjennomført en prøveproduksjon for å kartlegge reservene.

"Denne evalueringen pågår fortsatt og Statoil skal senere vurdere om vi skal gå videre med funnet," sier Frugaard.

Begge brønnene er boret fra den nederlandske riggen Noble George Sauvageau.

Oljeproduksjonen fra Siri-plattformen startet 1. mars i år, tre år etter at funnet ble påvist. Feltet produserer for tiden rundt 47.000 fat i døgnet. Topproduksjonen er 50.000 fat olje per døgn.