Skip to Content
no

Kamskjell fra spillvann

september 17, 1999, 08:00 CEST

I framtiden kan det bli mulig å produsere kamskjell og østers ved hjelp av spillvann fra Statoils gassanlegg på Kårstø i Nord-Rogaland.

Mandag 20. september starter gravearbeidene til en forskningsstasjon som skal ligge like nord for behandlingsanlegget for Åsgard-gassen.

Flere selskaper står bak prosjektet, som har som mål å produsere skjell og eventuelt østers raskere og med høyere kvalitet enn det som er mulig å oppnå på naturlig måte. For å få dette til må det forskes både på alger, dyrelivsteknologi og trolig også avl.

Pilotprosjektet – som støttes av Statoil – drives i regi av Norsk Forskningsråd, Rogaland Fylkeskommune og Tysvær kommune.

Spillvannet fra Kårstø-anleggene planlegges også tatt i brukt til oppdrett av den ettertraktede matfisken piggvar. Selskapet Rogaland Marin Senter har søkt Tysvær kommune om å få etablere et anlegg øst for Statoils område. Målet er å starte byggingen i 2001.

"Vi ser positivt på at det er kommersielle næringsinteresser som på sikt ønsker å utnytte spillvannet vårt," sier Brian Bjordal, direktør for Prosessanlegget på Kårstø.