Markerer milepæl i Baku

september 20, 1999, 08:00 CEST

I dag, mandag 20. september, feirer aserbajdsjanske myndigheter og oljeselskapene som deltar i Azeri/Chirag-feltet at det er fem år siden produksjonsdelingsavtalen ble inngått.

"Vi er svært godt fornøyd med at tidligproduksjonen og oljetransporten kom i gang allerede tre år etter at avtalen ble signert, og at driften har gått bra. I dag er Aserbajdsjan ett av de to viktigste kjerneområdene våre internasjonalt, ved siden av Vest-Afrika." Det sier Rolf Magne Larsen, direktør for Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Han deltar under femårsmarkeringen i Baku, som Aserbajdsjans president Aliev har invitert til. Statssekretær Erlend Grimstad i Olje- og energidepartementet representerer norske myndigheter. Statoil er deltaker i konsortiet Azerbaijan International Operating Company, AIOC, som ble etablert for å utvikle Azeri/Chirag og dypvannsdelen av Gunashli-feltet

Når Larsen ser tilbake på de første fem årene, vektlegger han at Statoil var tidlig ute med å vise interesse for nye oppgaver i Aserbajdsjan. Dette er ett av selskapets konkurransefortrinn i landet.

Tidligproduksjonen på Azeri/Chirag danner grunnlag for videre utvikling av feltet. Planen er at AIOC skal beslutte første fase av hovedutbyggingen på feltet i fjerde kvartal 2000.

"Parallelt med dette må vi jobbe fram mot en beslutning for den første fasen med utbygging av eksportkapasitet fra Aserbajdsjan," sier Larsen.

I tillegg til Azeri/Chirag er Statoil deltaker i Shah Deniz, der det ble påvist gass og kondensat tidligere i år. Funnet bekrefter at Aserbajdsjan kan bli en gasseksporterende nasjon i framtiden. Larsen mener det er verdifullt for Statoil å være deltaker både i et oljerikt og et gassrikt område. Men han understreker at det byr på store utfordringer å kommersialisere gass i regionen.

"Vi har økt vår appetitt på oppgaver i Aserbajdsjan og har ambisjoner om å bli operatør," sier Larsen.