Vil lete i Barentshavet

september 22, 1999, 08:00 CEST

Statoil inviterer til leteboring i Barentshavet neste sommer.

Operatørselskapene som er aktive i området – Statoil, Norsk Hydro, Mobil, Agip og Elf – har teknisk modnet fram fire-fem prospekter som er aktuelle for leteboring.

"Først ut er trolig den Statoil-opererte lisensen PL 202 i Nordkappbassenget i august 2000," opplyser Yngve Vassmyr, direktør ved Statoils kontor i Harstad.

Leteboring i lisens PL 202 neste år forutsetter at partnerne Amerada Hess og Saga Petroleum vil være med. Deres eierandeler i lisensen er på henholdsvis 25 og 20 prosent.

Statoil stiller riggen Transocean Arctic til disposisjon. Selskapet håper at også de andre operatørene vil bore brønner i sine områder, slik at det blir mulig å gjennomføre en større borekampanje i Barentshavet.

De fem oljeselskapene, som alle fikk arealer i en lisenstildeling i Barentshavet i 1997, er med i Norsk Barentshav letesamarbeid (Nobales). I fjor ble det utført en rekke seismiske undersøkelser i området.

Det er ikke blitt boret noen letebrønner i norsk del av Barentshavet siden 1994. Fram til da ble det boret rundt 50 brønner uten at det har ført til feltutbygginger.

"Vi ser fortsatt muligheter for at det kan finnes olje i området," sier Vassmyr.