Rekordsesong for rørlegging

september 24, 1999, 08:00 CEST

Statoil har i løpet av årets sesong lagt 1.187 kilometer rør fordelt på ni prosjekter. Dette er ny rekord i selskapets historie.

Lengden tilsvarer veistrekningen mellom Amsterdam i Nederland og Wien i Østerrike.

Prosjektene omfatter Europipe II, Åsgard Transport, Midgard, Vestprosess, Troll Oljerør II, Åsgard Subsea, Sleipner Loke, Statfjord Nordflanken og Heidrun. Rørene er hovedsakelig lagt på norsk sokkel, men Europipe II strekker seg inn i tysk og dansk del av Nordsjøen.

Normalt varer sesongen fra april til oktober. Rekordaktiviteten i inneværende sesong skyldes at leggingen har pågått nesten kontinuerlig fra juli 1998 og fram til tidlig i høst. Dette skyldes delvis at forsinkelser i Europipe II-prosjektet ble tatt igjen tidlig i år, opplyser Odd Nøland, sektorleder i enheten Rørledninger og undervannsproduksjonssystemer.

"Gjennom koordinering av oppdrag og bruk av felleskontrakter er gjennomføringen av rørledningsprosjektene blitt vesentlig effektivisert," sier han.

En armada på 76 fartøyer har deltatt i prosjektene. Seks leggefartøy har fått assistanse fra 15 rørfraktefartøy. Like mange ankerhåndteringsfartøyer, sju kartleggingsfartøyer, åtte grusdumpingsfartøyer, to grøftefartøy og 23 hjelpefartøy, blant annet vakt- og beredskapsfartøyer og taubåter.

Til neste år skal i alt seks prosjekter gjennomføres, men antallet kilometre blir færre enn i årets sesong.