Oljefunn ved Yme

september 28, 1999, 15:00 CEST

Statoil har gjort et oljefunn i den sørlige strukturen i satellitten Beta Vest ved Yme-feltet sør i Nordsjøen.

Funnet er beregnet til cirka 12 millioner fat olje. Sammen med den nordlige delen av satellitten er ressursene i hele Beta Vest anslått til cirka 75 millioner fat.

I øyeblikket pågår det en vurdering av hvor mye av oljen som er utvinnbar, opplyser Ymes produksjonsdirektør Roald Riise.

"Det har i lengre tid vært knyttet visse forhåpninger til denne brønnen. Selv om funnet er noe mindre enn det vi kunne håpe på betyr dette likevel nye muligheter for Yme," sier Riise.

Yme-feltet produserte før Beta Vest cirka 25.000 fat olje i døgnet. Med Beta Vest i produksjon regner Riise med at dette kan dobles til nærmere 50.000 fat olje per dag.

Statoil planlegger å klargjøre brønnen for produksjon og knytte den opp til eksisterende havbunnsanlegg i området.

Selskapet ønsker å starte prøveproduksjon fra Beta Vest allerede i november i år og fram til funnet eventuelt kan eklæres drivverdig. Deretter må myndighetene gi permanent tillatelse til produksjon i området.

Den kombinerte lete-og produksjonsbrønnen ble boret av riggen Byford Dolphin. Brønnen, som har nummer 9/2-9S, ble boret til 4367 meter i sandstein fra den geologiske tidsalderen jura.