Patenterer "seismisk sniffing"

september 28, 1999, 08:00 CEST

Et nytt seismisk kartleggingsverktøy som kan gi viktig tilleggsinformasjon i jakten på nye olje- og gassforekomster er søkt patentert av Statoil.

Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom konsernet og det nederlandske firmaet de Groot-Bril Earth Sciences (dGB). dGB skal markedsføre og selge produktet.

Roar Heggland, overgeofysiker i Lete- og utvinningsteknologi (LUT), opplyser at den nyutviklede seismiske metoden er den første som gjør det mulig å kartlegge strømning av hydrokarboner i undergrunnen. Ved bruk av teknikken er det påvist en sammenheng mellom kjente olje- og gassfelt og oppstrømning av hydrokarboner til overflaten av berggrunnen.

Slike strømninger kan også delvis observeres i seismiske data uten bruk av den nye metoden. Forsøkene på å kartlegge blir da svært upresise og ufullstendige. Dette krever også mye manuelt arbeid, og det tar lang tid.

Tidligere, da oljeselskapene stort sett utnyttet felt som befant seg like under bakken, fant man oljen ved å "sniffe" oppstrømningen av hydrokarboner over reservoarene.

Nå kan oppstrømning av hydrokarboner fra de dype reservoarene påvises med den nye "seismiske sniffingen" (måling på overflaten). Denne informasjonen kan brukes sammen med standard tolkninger av seismiske bilder.

Overgeofysiker Paul Meldahl opplyser at man ved bruk av det nye verktøyet automatisk kan synliggjøre og kartlegge ulike objekter i seismiske bilder. Disse objektene kan, i tillegg til hydrokarbonstrømninger, også være sprekker, formasjoner og hydrokarbonfeller i berggrunnen.

Det seismiske verktøyet ble introdusert internt i Statoil i november i fjor i forbindelse med Nordsjøtildelingene. Det er også tatt i bruk i forbindelse med den 16. konsesjonsrunden.

Verktøyet skal presenteres internasjonalt av Statoil og dGB under den årlige konferansen til Society of Exploration Geophysicists i Houston i USA i november.