"Gå til hovedinnhold"

Selger ut på britisk sokkel

september 29, 1999, 08:00 CEST

Statoil UK selger ut noen av sine andeler på britisk sokkel av Nordsjøen til undersøkelsesfirmaet Paladin Resources Limited.

Salgsavtalen som Statoil UK nylig har inngått med Paladins datterselskap, omfatter salg av blokk 13/29b, blokk 20/4b og blokk 28/5a. Til handelen er det også knyttet en klausul om partnerforkjøpsrett i forbindelse med blokk 20/4b.

Salgssummen er på rundt 10,5 millioner britiske pund. Handelen må godkjennes av britiske myndigheter.

Etter salget har ikke Statoil UK lenger eierinteresser i Blake-feltet (blokk 13/29b) og Goldeneye-funnet (blokk 20/4b).

Salget er en del av en gjennomgang av selskapets eierinteresser på britisk sokkel. Statoil skal konsentrere sin virksomhet i utpekte kjerneområder.