Ny eierfordeling i Troll

september 30, 1999, 08:00 CEST

Statoils andel i Troll-feltet i Nordsjøen er redusert etter at feltet har fått ny eierstruktur.

De to lisensgruppene i feltet har avsluttet reforhandlinger om eierandelene. Fordelingsspørsmålet ende med at rettighetshaverne i lisens 054 måtte gi fra seg 0,72 prosent til eierne i lisens 085. Statoils andel i det unitiserte Troll-feltet reduseres som følge av dette med 0,065 prosent, fra 11,880 til 11,815 prosent. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) økes med 0,231prosent.

Troll-feltet består av blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6, fordelt på utvinningstillatelsene 054 og 085. Eierfordelingen er opprinnelig basert på at 68 prosent av olje- og gassreservene befinner seg i lisens 085.

Lisensavtalen i Troll åpner for at eierne kan reforhandle eierfordelingen flere ganger i feltets levetid dersom en eller flere av rettighetshaverne vil det. Norsk Hydro og Saga Petroleum tok initiativ til denne reforhandlingen i januar 1998. Som ventet klarte ikke partene å bli enige på egen hånd, og oppnevnte en uavhengig ekspert. Konsulentfirmaet Scott Pickford kom til en endelig avgjørelse 14. september 1999.

For Norsk Hydro førte den nye fordelingen til en andelsøkning på 0,029 prosent. Økningen ble på 0,043 prosent for Saga Petroleum. Andre eiere i lisensgruppene er Norske Shell, Elf Petroleum Norge, Norske Conoco og Total Norge.

Per-Åge Pedersen i Statoils Troll-organisasjon har vært prosjektleder for reforhandlingene. Han opplyser at de økonomiske konsekvensene av den nye eierstrukturen beregnes nå. De rettighetshaverne som har fått oppjustert sin andel har bidratt for lite til investeringene i feltet tidligere, og må betale tilbake til de som har fått nedjustert sin andel. Dette skal være klart i slutten av oktober.