Oppstart av Europipe II

oktober 1, 1999, 08:00 CEST

Åpningen av gassrørledningen Europipe II idag, 1. oktober, markerer starten på leveransene som ble avtalt i 1996 med tyske Ruhrgas.

Avtalen gir mulighet for leveranser på toppnivå fram til 2025. Fram til oktober 2008 skal det leveres én milliard kubikkmeter gass per år. Deretter øker volumet til tre milliarder kubikkmeter årlig ut platåperioden.

Med Europipe II i drift økes leveringskapasiteten av norsk gass til Tyskland gjennom de to Europipe-systemene fra 50 til 115 millioner kubikkmeter daglig. I alt 35,6 millioner kubikkmeter gass per døgn skal transporteres gjennom Europipe II det første driftsåret. Om noen år økes mengden til 65 millioner kubikkmeter per døgn gjennom dette røret.

Den 660 kilometer lange Europipe II, som ble lagt ferdig i sommer, går fra Statoils gassanlegg på Kårstø i Rogaland til et mottaksanlegg i Dornum i Tyskland. Prosjektet kom i mål i henhold til planen etter at en del forsinkelser ble tatt inn igjen tidligere i år. Totalt er det gått med seks millioner arbeidstimer i prosjektet. Det tilsvarer 3000 årsverk.

Europipe II er ett av i alt ni Statoil-opererte rørprosjekter som inngår i årets rekordsesong, hvor ikke mindre enn 1.187 kilometer rør har blitt lagt. Det tilsvarer veistrekningen mellom Amsterdam i Nederland og Wien i Østerrike.

Med Europipe II i drift, styrker Statoil sin rolle som operatør av verdens mest omfattende rørsystem på havbunnen for transport av gass. Selskapet er operatør for Statpipe, Zeepipe, Europipe I og Europipe II, Haltenpipe og Franpipe (tidligere NorFra). Alle disse gasstransportsystemene er i drift, mens Åsgard Transport – et annet Statoil-operert rørprosjekt – er under bygging.

I det første kontraktsåret i den langsiktige avtalen med Ruhrgas hentes Europipe II-gassen fra Troll-feltet og Sleipner-området i Nordsjøen. Det er ikke valgt felt for resten av kontraktperioden.

Selgere av gassen er selskapene som er representert i Gassforhandlingsutvalget – Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum – samt Shell og Total.

I tillegg skal gassleveranser under flere tidligere inngåtte avtaler med Ruhrgas og Transgas overføres til den nye rørledningen.