Fornøyd med Hydros beslutning

oktober 5, 1999, 14:00 CEST

Statoil er fornøyd med Norsk Hydros beslutning om å opprettholde lokaliseringen av Snorre- og Visund-feltenes driftsorganisasjoner.

Ifølge avtalen som Norsk Hydro og Statoil inngikk i forbindelse med oppkjøpet av Saga Petroleum, skal Statoil overta operatøransvaret for de to feltene 1. juli 2003.

Norsk Hydro kunngjorde mandag 4. oktober at det integrerte selskapet vil opprettholde aktivitet på alle de geografiske stedene hvor Hydro og Saga er representert i dag.

Driftskontoret til det Hydro-opererte Visund-feltet ligger i Bergen, der også Statoils Gullfaks-organisasjon er plassert. Statoil har sitt driftskontor for Statfjord-området i Stavanger, hvor det tidligere Saga-opererte Snorre-feltet drives fra.

"Det legges et godt grunnlag for Statoils fremtidige overtakelse av drift- og operatøroppgavene på Snorre og Visund," sier Henrik Carlsen, direktør for Undersøkelse og produksjon Norge.

"Norsk Hydros beslutning om videreføring av organisasjonene i Bergen og Stavanger sikrer kompetanse og kapasitet til en god integrasjon med Statoils organisasjoner for drift av henholdvis Gullfaks og Statfjord."

Carlsen legger til at de to selskapene arbeider for at overdragelsen av operatøransvaret skal skje med sikkerhet, driftsregularitet og kostnadskontroll i fokus.