"Gå til hovedinnhold"

Kontrakt for undervannsarbeid

oktober 8, 1999, 14:00 CEST

Statoil har undertegnet kontrakt med forretningsfellesskapet Stolt Rockwater (SRJV) for undervannsarbeid i forbindelse med installasjonen av eksportrørledningen fra Gullfaks A- og C-plattformene i Nordsjøen.

Den nye rørledningen skal knyttes til Statpipe. Den skal transportere gass fra Gullfaks-feltet og fra satellittfeltene Gullfaks Sør, Rimfaks og Gullveig inn i Statpipe-systemet.

Kontrakten er inngått av prosjektet Gullfaks satellitt fase II eksportrørledning (GFSE) og har en verdi på rundt 160 millioner kroner. Den omfatter installasjon av utvendige stigerør på begge plattformene, ventiler på havbunnen ved plattformene og oppkobling til Gullfaks A og -C.

Videre skal rørledningen knyttes til Statpipe-ledningen ved hjelp av en "hot-tap" operasjon. Det vil si tilknytning uten å stenge gasstrømmen i Statpipe.

Geir Mellgren er prosjektleder for GFSE. Han opplyser at arbeid på havdyp grunnere enn 180 meter hovedsakelig kommer til å bli utført av dykkere. Havdybden varierer fra 135 til 215 meter i de aktuelle områdene.

"Ventilstasjonen ved Gullfaks C står på 215 meters dyp. Oppkobling av denne skal gjennomføres ved hjelp av et nyutviklet verktøy for dykkerløs sammenkobling av flensede rørender," sier Mellgren.

Undervannsarbeidene starter i juni 2000 og er beregnet til å pågå i 65-75 døgn. "Hot-tap" til Statpipe starter etter planen opp i begynnelsen av august.

Den nye eksportledningen skal være klar til å motta gass i februar 2001.