Åpner visjonarium i Trondheim

oktober 8, 1999, 08:00 CEST

I dag, fredag 8. oktober, åpnes Statoils hittil mest avanserte visjonarium - "Senter for sans og samling" - ved forskningssenteret i Trondheim.

Avanserte modeller av olje- og gassfelt eller seismiske kart kan studeres på et buet lerret som er ni ganger to og en halv meter stort. Lerretet kan vise store, sammensatte bilder eller to-tre forskjellige bilder ved siden av hverandre. Gjennom tredimensjonale briller ser forskeren berglag i dybdeperspektiv. Bildene kan vendes og studeres fra alle kanter ved hjelp av en "space mouse" med seks frihetsgrader. Et "surround" tredimensjonalt lydsystem ledsager bildene og "visualiserer" fenomener i grunnen gjennom lyd.

Håkon Rueslåtten og Bjørn Sæther er initiativtakere til senteret, og er ansvarlige for den faglige bruken. De legger vekt på mulighetene for å integrere og visualisere data fra flere fagdisipliner sammen. Dessuten har de forventninger til at kommunikasjon med andre kontorsteders visualiseringsrom via nett skal åpne for nye og effektive samarbeidsprosesser.

"Senter for sans og samling" er mer avansert enn de visjonariene som finnes i Statoil fra før. Det er bygget for at brukerne skal kunne gå inn på flere fagområder enn geologi og geofysikk. Rueslåtten nevner materialteknologi, produksjonsutstyr, brønn- og produksjonsdata og raffinerings- og foredlingsprosesser.

Den største gevinsten håper ekspertene å hente gjennom bedre forståelse av forholdene i undergrunnen. Treffsikkerheten ved leteboring økes, og planlegging og styring av produksjon blir bedre.

I dag brukes visjonariet mest innenfor oppstrømsområdet. Men det er ventet at flere bruksområder blir identifisert etter hvert som teknologien blir bedre kjent.