'Ser' røret mens det legges

oktober 11, 1999, 08:00 CEST

Et nytt dataverktøy som gjør det mulig å "se" rørledningen tredimensjonalt mens den legges på havbunnen, kan føre til færre uhell og innspart tid og ressurser både før og under legging.

Statoil har i samarbeid med selskapet Geodata brukt knapt tre måneder og 350.000 kroner på å utvikle verktøyet. Det ble første gang tatt i bruk i Vestprosess-prosjektet i sommer. Da ble det blant annet benyttet ved leggingen av rør gjennom den svært uoversiktlige Fensfjorden inn til Mongstad i Hordaland.

"Det har vært til uvurderlig hjelp for oss. Jeg tror ikke vi kunne ha gjennomført leggingen med så godt resultat uten hjelp av dette utstyret," sier Ove Sembsmoen, prosjektleder for rørleggingen i Vestprosess.

Ifølge Øivind Nilsen, sektorleder i Naturdata, kartlegging og geoteknikk i enheten Rørledninger og undervannsproduksjonssystemer, var det et uhell under legging av Troll oljerør II i den samme fjorden et par måneder tidligere som gav idéen til utviklingen av verktøyet.

Mens leggeoperatørene tidligere bare hadde todimensjonale papirkart å forholde seg til, kan de nå følge fartøyene og rørets bevegelser i terrenget fra sekund til sekund gjennom en tredimensjonal kartmodell på en pc-skjerm. Det globale posisjoneringssystemet (GPS) om bord i fartøyet sender fortløpende signaler med informasjon om forflytninger til en datamaskin. Røret som legges simuleres matematisk og oppdateres kontinuerlig i 3D-modellen.

Dataverktøyet er satt sammen av standard programvare. Det kan tas i bruk på alle fartøyene som er med på operasjonen.

"Målet er sikrere legging i ulendt terreng. Erfaringene så langt er veldig gode, og det er svært aktuelt å ta i bruk i alle framtidige rørprosjekter," sier Nilsen.

Han opplyser at verktøyet også kan spare prosjektene for mye tid i planleggingsfasen, ved at det gir et bedre grunnlag for valg av traseer. Under leggingen blir det dermed også behov for færre fartøyer.