Planlegger å selge Statoil Energy

oktober 14, 1999, 08:00 CEST

Statoil tar sikte på å selge sitt amerikanske datterselskap Statoil Energy som et ledd i konsernets planer for omstrukturering.

Konsernet vil konsentrere sin innsats rundt kjerneområdene, som er norsk sokkel og internasjonal virksomhet i Venezuela, Aserbajdsjan, Vest Afrika og gass i Europa. I tillegg vil selskapet videreutvikle sin posisjon på energi i Norden.

Statoil Energy er totalleverandør av energi i USA. Forretningsområdene dekker produksjon og salg av gass og elektrisitet, markedsføring og energihandel. Over 12 måneder fram til utgangen av september 1999 er driftsresultatet 63,7 millioner US dollar. Selskapet har solgt energi for fire milliarder dollar i samme periode.

Statoil Energy er et av de hurtigst voksende energiselskapene i USA. Det er også det selskapet som har de største gassreservene nordøst I USA, og er en av USA største tradere innenfor el-markedet.

"For å realisere sine forretningsmål må Statoil Energy vokse videre. I en tid med sterk konkurranse om konsernets investeringsmidler er det ikke realistisk at Statoil skal kunne stille til disposisjon den kapital som er nødvendig," sier styreformann Johan Nic. Vold i Statoil Energy.

Råd om et mulig salg skal formidles av Credit Suisse First Boston.