DONG inn på norsk sokkel

oktober 15, 1999, 08:00 CEST

Dansk Olie- og Naturgas (DONG) blir deltaker på norsk sokkel for første gang, etter å ha inngått en avtale om kjøp av Statoils eierandel i produksjonslisens 147 sør i Nordsjøen.

Avtalen skal godkjennes av norske myndigheter.

Statoils andel i lisens 147 er 20 prosent. Det er tidligere påvist om lag tre milliarder kubikkmeter gass og fire millioner fat kondensat i lisensen. Forekomstene har fått navnet Trym-feltet. Det aktuelle området grenser til dansk sokkel, og ligger rett nord for det danske Lulita-feltet.

Salget er et ledd i Statoils prosjekt for å rasjonalisere lisensporteføljen ved å gå ut av områder som ikke defineres som kjerneområder og konsentrere ressursene innenfor kjerneområdene.

Ny eiergruppe i lisens 147 blir Shell (operatør) 50 prosent, Den norske stat (SDØE) 30 prosent og DONG 20 prosent.