Billigere på dypt vann

oktober 18, 1999, 08:00 CEST

Raskere og billigere boreaktiviteter og feltutvikling på dypt vann er tema for den årlige konferansen Deep Offshore Technology, som arrangeres i Stavanger fra 19. til 21. oktober.

Teknologikonferansen arrangeres for 11. gang. I tillegg til foredrag om nye framskritt innen dypvannsteknologi inneholder den en utstillingsdel. Rundt en tredjedel av programmet dreier seg om teknologibehov og ulike former for brønnoperasjoner.

Statoils direktør for Internasjonal undersøkelse og produksjon, Rolf Magne Larsen, har formannsvervet i år. Dessuten deltar flere av selskapets fagfolk både i konferansedelen og i paneldebatter.

Konsernet skal ha egen utstillingsbod på konferansen. Den skal i første rekke skal betjenes av folk fra teknologimiljøet. En modell av flerbruksskipet Navion Munin , produksjonsskip på det Statoil-opererte Lufeng-feltet i Sør-Kinahavet, står på standen. Video-opptak av korallrev i Norskehavet, i områder der Statoil driver oljeutvinning, er filmet fra et fjernstyrt undervannsfartøy. Opptakene skal vises kontinuerlig på standen.

Den interaktive presentasjonen Teknodykket, som legges ut på Statoils internettside mandag 18. oktober, skal også vises fram. Gjennom animasjoner, illustrasjoner, video og tekst får man et innblikk i teknologien som brukes på nye olje- og gassfelt.