Skip to Content
no

Ny periode med Manpower

oktober 18, 1999, 12:00 CEST

Statoil har inngått en ny rammeavtale med Manpower om vikartjenester innen administrativ sektor.

Avtalen omfatter morselskapet og Markedsføring og nordisk energi i Norge, Sverige og Danmark (MNE). Den trer i kraft 1. november i år. Verdien er rundt 240 millioner kroner fordelt over en periode på tre år. I tillegg kommer opsjon på to ganger ett års forlengelse.

Manpower, som også de siste fem årene har levert vikartjenester til Statoil, vant avtalen i konkurranse mellom fire tilbydere. Fagansvarlig for vikarbyråtjenester, Jan Oddvar Gjerde, sier at den nye avtalen har et betydelig mindre volum enn den gamle. Beregnet verdi tilsier i overkant av 200 vikarårsverk i gjennomsnitt.

Den nye avtalen skiller seg fra den gamle ved at den omfatter MNE i tillegg til morselskapet. Ifølge Gjerde utgjør MNE sin del rundt halvparten av kontraktsvolument.

Han sier videre at forventet uttak av tjenester etter rammeavtalen er betraktelig redusert i omfang på bakgrunn av morselskapets situasjon med redusert aktivitet framover: "I sammenheng med omstilligsprogrammet som pågår i konsernet vil det i større grad enn før være egne ansatte tilgjengelige til å dekke vikarbehov."

Erfaringen tilsier at en ordning som denne, med én leverandør av vikartjenester, fungerer godt for alle parter, påpeker Gjerde. Første gang en slik eneavtale ble inngått var for fem år siden. Før det samarbeidet konsernet med ulike leverandører på de forskjellige kontorstedene. En eneavtale er i tråd med målet om å inngå avtaler som dekker store deler av konsernet.