Kopler sammen Åsgard B

oktober 19, 1999, 12:00 CEST

Mandag ettermiddag startet sammenkoplingen av dekk og understell til Åsgard B-plattformen i Åmøyfjorden utenfor Stavanger.

Den tyngste delen av dekket, det 21.000 tonn tunge dekk øst, forlot verftet Kværner Rosenberg i tre-tiden. Lekteren Castoro XI og flere taubåter førte det ruvende dekket ut i Åmøyfjorden, hvor understellet ligger ankret opp. Under sammenkoplingen er understellet senket slik at bare den øverste delen av beina er synlige over havflaten.

I 17-tiden ble lekteren med dekket ført inn mellom plattformbeina, slik at dekket kom i riktig posisjon. Selve sammenkoplingen mellom understell og dekk ble forberedt utover kvelden.

Odd Mosbergvik, som er produksjonsdirektør for Åsgard, fulgte første del av operasjonen sammen med kjerneteamet for Åsgard og representanter for rettighetshaverne i lisensen.

"Dette er en milepæl for Åsgard-prosjektet. Jeg føler lettelse over at vi har kommet så langt i prosjektet. Samtidig er det fint å kunne overvære dette møtet mellom ingeniørkunst og godt sjømannskap," sier Mosbergvik.

På utsiden av dekk øst skal det i neste omgang koples på en stigerørsbalkong. Til sist kommer dekk vest, hvor boligkvarteret og helikopterdekket er plassert. Planen er å kople på dekket og føre Åsgard B tilbake til verftet innen 3. november.