Godtar ikke levering av rigg

oktober 21, 1999, 15:00 CEST

Statoil aksepterer ikke levering av den ombygde boreriggen Borgland Dolphin, som eieren Fred.Olsen Energy hevder er leveringsklar i disse dager.

Etter Statoils vurdering er ikke kontraktsvilkårene innfridd.Statoil har forelagt for eieren de utestående punktene. Per dags dato er ikke spørsmålet om disse tilfredsstillende avklart.

Avtalen, som ble inngått sommeren 1997 mellom Statoil og det Fred.Olsen-heleide datterselskapet Dolphin, gjelder bruk av riggen over en periode på seks år. Borgland Dolphin er blitt bygget om ved verftet Harland & Wolff i Belfast i Nord-Irland. I henhold til avtalen mellom Statoil og Dolphin skulle riggen etter planen ha vært levert i tredje kvartal 1998.