Deler erfaringer fra Norne-drift

oktober 21, 1999, 08:00 CEST

Statoils erfaringer fra to års drift av Norne-feltet i Norskehavet blir belyst under årets teknologikonferanse Deep Offshore Technology.

Raskere og billigere boreaktiviteter og feltutviklinger på dypt vann er tema for den årlige konferansen, som pågår i Stavanger tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. I alt 780 delegater fra 22 land deltar. De fleste er toppfolk fra store, internasjonale oljeselskaper og fra leverandørselskaper. Det er første gang konferansen arrangeres i Norge.

Norne er Statoils første produksjonsskip på norsk sokkel. Under konferansen belyses blant annet en problemstilling som ble viet liten oppmerksomhet før feltet kom i produksjon: Hvilke krefter fører til skader på skipsutstyr når bølger slår inn over hoveddekket under ugunstige vær- og bølgeforhold?

Ifølge mariningeniør Tone M. Vestbøstad i enheten produksjonsanlegg og marine konstruksjoner er fagbenevnelsen på problemstillingen kalt "grønn sjø".

"Sjøen er enten hvit eller grønn. Dersom den er hvit er det snakk om uproblematisk skum. Er sjøen derimot grønn er det snakk om massivt vann som kan gjøre skade på utstyr på dekk," forklarer Vestbøstad.

I Nornes tilfelle har man derfor valgt å begrense omfanget av laste- og losseoperasjoner om vinteren. I tillegg blir levegger installert langs skipssidene. Erfaringene fra Norne er videreført til Åsgard-skipet, som i tillegg skal utrustes med bølgebrytere langs skipssidene.

Tone M. Vestbøstad opplyser at Statoil gjennom presentasjonen ønsker å dele læringsprosessen fra Norne med leverandørindustrien, andre oljeselskaper og fremtidige Statoil-opererte prosjekter der produksjonsskip blir den tekniske utbyggingsløsningen.

"Når man skal velge en teknisk utbyggingsløsning som innebærer produksjon og drift under spesielle og variable værforhold, kan det være nyttig å vie design-delen litt oppmerksomhet i forkant," er budskapet hun og kollegaene skal dele med de øvrige konferansedeltakerne på Deep Offshore Technology.