"Gå til hovedinnhold"

Miljømøte i Bonn

oktober 22, 1999, 13:30 CEST

Den femte partskonferansen til Klimakonvensjonen arrangeres i Bonn fra 25. oktober til 5. november. Statoil deltar med én observatør.

Direktør for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Statoil, Arve Thorvik, sier håpet er at partene kommer nærmere en konkret handlingsplan for å følge opp Kyoto-avtalen.

Viktige punkter i avtalen er internasjonal handel med utslippskvoter, samarbeid om felles gjennomføring av miljøprosjekter mellom land som har signert avtalen og internasjonal teknologioverføring på miljøsiden til land som foreløpig ikke har signert.

"Vi håper vi kommer ett steg videre på veien mot klarhet omkring hvordan tiltak kan gjennomføres og når de kan settes i verk. Når det gjelder u-landssamarbeid, er det interessant for Statoil i forbindelse med virksomheten vår i Angola, Azerbajdsjan og Venezuela," sier Thorvik.

Han tror at det blir et stykke fram, kanskje en ti-årsperiode, før handel med utslippskvoter er skikkelig etablert.

Den norske regjeringen har etablert et utvalg som innen utgangen av året skal komme med forslag til hvordan Norge kan sette i verk et program for handel med utslippskvoter. Målet er å oppfylle norske klimaforpliktelser på en kostnadseffektiv måte. Gerd Halmø, sjef for Helse, miljø og sikkerhet i forretningsområdet Europeisk gass, er industriens representant i utvalget. Hun sier at mange land arbeider med å etablere program for handel med utslippskvoter.

"Hensikten er å få dette i funksjon i målperioden 2008 - 2012. For å lykkes med det, må vi ha det klart i god tid før," sier Halmø.

Den internasjonale klimakonvensjonen ble vedtatt på FNs toppmøte for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. Konvensjonen danner grunnlag for klimaprotokollen som ble vedtatt på en konferanse i Kyoto i 1997.