Skip to content

Mer gass fra Gullfaks C

oktober 22, 1999, 08:00 CEST

Fra hÞsten 2001 blir det mulig Ä transportere fire ganger sÄ mye gass fra Gullfaks C som i dag. Kapasiteten utvides til 16 millioner kubikkmeter i dÞgnet.

Opptrappingen skjer i forbindelse med utbyggingen av satelittfeltene Gullfaks SÞr og Rimfaks i NordsjÞen. Produksjonen pÄ Gullfaks C-plattformen er nedstengt fra 16. til 30. oktober pÄ grunn av ombygging i forbindelse med Gullfaks satellitter fase 2. Enda tre revisjonsstanser skal gjennomfÞres i lÞpet av de neste to Ärene.

Plattformsjef Leif LÞchen forteller at 35.000 arbeidstimer skal legges ned i lÞpet de 14 dagene denne fÞrste stansen varer. Aker Offshore Partner, som har kontrakten pÄ ombyggingsarbeidet, har om lag 180 prosjektfolk pÄ plattformen. Det betyr at 400 personer bor og arbeider om bord.

"Boligkvarteret har egentlig kapasitet for 330, sÄ nÄ er det fullt hus her. Det krever smidighet, hensyn og ÄrvÄkenhet fra alle," sier LÞchen.

Han pÄpeker at det er viktig for Ä skape godt samarbeid og trivsel, og for Ä unngÄ personskader og uhell. IfÞlge plattformsjefen har alt gÄtt svÊrt bra sÄ langt.

Gullfaks satelitter skal gjÞre Gullfaks C til en betydelig gasseksportÞr fra 1. oktober 2001. Prosjektet har en kostnadsramme pÄ 6,8 milliarder kroner, hvorav 1,5 milliarder skal dekke ombyggingen av plattformen. Denne delen omfatter et anlegg for gassproduksjon og oppgradering av en del systemer. Produksjons- og eksportrÞr skal trekkes inn pÄ plattformen. Med i prosjektet er ogsÄ installasjon av havbunnsrammer med brÞnnutstyr i tillegg til boring og komplettering av ni brÞnner. Det skal bygges og installeres to rÞrbunter pÄ til sammen 14 kilometer. RÞrene skal transportere gass og olje fra satellittfeltene til Gullfaks C.

Gassen kommer i stadig stÞrre grad til Ä overta for oljen de siste Ärene av feltets levetid. De siste ti Ärene av produksjonsperioden kommer trolig gassproduksjonen til Ä dominere. Satellittfeltene bidrar sterkt til at produksjonsperioden pÄ Gullfaks-feltet forlenges med omkring ti Är. Feltet kommer sannsynligvis til Ä vÊre i produksjon fram til 2020.