Mer gass fra Gullfaks C

oktober 22, 1999, 08:00 CEST

Fra høsten 2001 blir det mulig å transportere fire ganger så mye gass fra Gullfaks C som i dag. Kapasiteten utvides til 16 millioner kubikkmeter i døgnet.

Opptrappingen skjer i forbindelse med utbyggingen av satelittfeltene Gullfaks Sør og Rimfaks i Nordsjøen. Produksjonen på Gullfaks C-plattformen er nedstengt fra 16. til 30. oktober på grunn av ombygging i forbindelse med Gullfaks satellitter fase 2. Enda tre revisjonsstanser skal gjennomføres i løpet av de neste to årene.

Plattformsjef Leif Løchen forteller at 35.000 arbeidstimer skal legges ned i løpet de 14 dagene denne første stansen varer. Aker Offshore Partner, som har kontrakten på ombyggingsarbeidet, har om lag 180 prosjektfolk på plattformen. Det betyr at 400 personer bor og arbeider om bord.

"Boligkvarteret har egentlig kapasitet for 330, så nå er det fullt hus her. Det krever smidighet, hensyn og årvåkenhet fra alle," sier Løchen.

Han påpeker at det er viktig for å skape godt samarbeid og trivsel, og for å unngå personskader og uhell. Ifølge plattformsjefen har alt gått svært bra så langt.

Gullfaks satelitter skal gjøre Gullfaks C til en betydelig gasseksportør fra 1. oktober 2001. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner, hvorav 1,5 milliarder skal dekke ombyggingen av plattformen. Denne delen omfatter et anlegg for gassproduksjon og oppgradering av en del systemer. Produksjons- og eksportrør skal trekkes inn på plattformen. Med i prosjektet er også installasjon av havbunnsrammer med brønnutstyr i tillegg til boring og komplettering av ni brønner. Det skal bygges og installeres to rørbunter på til sammen 14 kilometer. Rørene skal transportere gass og olje fra satellittfeltene til Gullfaks C.

Gassen kommer i stadig større grad til å overta for oljen de siste årene av feltets levetid. De siste ti årene av produksjonsperioden kommer trolig gassproduksjonen til å dominere. Satellittfeltene bidrar sterkt til at produksjonsperioden på Gullfaks-feltet forlenges med omkring ti år. Feltet kommer sannsynligvis til å være i produksjon fram til 2020.