Klart for oljetransport

november 2, 1999, 07:00 CET

Den første oljen gjennom det nybygde Troll oljerør II er ventet til råoljeterminalen på Mongstad i Hordaland fra Troll C-plattformen Nordsjøen denne uken.

Den 80 kilometer lange ledningen venter på å bli fylt med olje fra den Hydro-opererte plattformen, opplyser driftsingeniør Hans Dankertsen ved Statoils kontrollsenter for transport på Bygnes i Nord-Rogaland. Senteret overvåker hele Statoils transportnett for olje og gass på norsk sokkel. Med Troll oljerør II får Statoil et nytt rør i drift.

Røret må først tømmes for vann før oljen kan strømme fritt. Samtidig som røret fylles med olje på plattformen, tømmes det for vann på Mongstad. Det tar ventelig cirka fire døgn før den første oljestrømmen når fram til Mongstad.

Røret har en toppkapasitet på 300.000 fat råolje i døgnet. Oljen skal mellomlagres på Mongstad før eksport.