Skip to Content
no

Går videre med Kvitebjørn

november 3, 1999, 12:00 CET

Operatøren Statoil og partnerne i gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn i Nordsjøen skal videreføre arbeidet med feltet og få avklart prosjektets lønnsomhet.

Kvitebjørn ligger øst for Gullfaks-feltet. En boring i den nærliggende Gamma-strukturen tidligere i år ga et skuffende resultat. Dersom det hadde vært positivt, ville det kunne bidratt til å styrke den finansielle robustheten i Kvitebjørn-prosjektet. En gruppe har vurdert Kvitebjørns reservoar ut fra Gamma-boringen, og foreløpige resultater av dette arbeidet viser at reserveanslaget for Kvitebjørn må reduseres.

Statoil la fram det nye reserveanslaget i et møte i styringskomiteen i lisensen i går, 2. november. Deretter ble det besluttet å foreta en ytterligere vurdering av lønnsomheten i prosjektet.

Statoil er enig med partnerne Norsk Hydro og Elf om å arbeide videre med Kvitebjørn. Arbeidet skal avklare om feltet er lønnsomt nok til at det er grunnlag for å sende inn søknad til Forsyningsutvalget i desember om å få levere gass fra feltet. I tillegg skal det avklares hvorvidt det skal leveres inn en Plan for utbygging og drift senere i år.