Skip to Content
no

Gasskontrakter for framtiden

november 3, 1999, 07:00 CET

Langsiktige gassalgskontrakter blir viktige også i framtiden.

Det er hovedbudskapet fra Peter Mellbye, Statoils direktør for Europeisk gass, på European autumn gas conference i Köln.

På årets konferanse den 3. og 4. november skal konsekvensene av det europeiske gassdirektivet diskuteres. Hovedaktørene i det europeisk gassmarkedet deltar i debatten.

Mellbye skal drøfte Norges rolle i gassforsyningen til Europa, med vekt på leveranser fra de nye feltene Åsgard og Ormen Lange på norsk sokkel. Han vil også ta opp mulighetene for salg av norsk gass til Storbritannia og kontinentet.