Skip to Content
no

Gjør Norne klart for gass

november 5, 1999, 07:00 CET

Arbeidet med å legge til rette for gasseksport fra Norne-skipet i Norskehavet startet opp denne uken.

Dette skjer samtidig med en revisjonsstans som gjør at oljeproduksjonen på skipet er innstilt fram til 6. november.

Produksjonsdirektør Hans Eidissen sier at hensikten med å eksportere gass fra Norne å sikre optimal produksjon fra feltet. Han legger til at han er fornøyd med at nedkjøringen av produksjonen skjedde meget raskt, og at det pågående arbeidet blir utført på en effektiv måte. Med en bemanning på 120 personer er alle senger om bord belagt.

Skipet skal bygges om slik at det blir mulig å eksportere opptil 1,5 milliard kubikkmeter gass årlig fra 1. oktober 2000. Hoveddelen av arbeidet med gassprosjektet består i å installere tilslutningspunkter for rør. Elektroarbeidene er allerede ferdige. Når tilslutningspunktene er på plass, kan byggearbeidene fortsette parallelt med at produksjonen går som normalt.

Installasjonen av nytt utstyr til gasseksport skal skje i løpet av to arbeidsperioder. Den andre perioden, som hovedsakelig omfatter innløfting av utstyr, er planlagt samtidig med revisjonsstans i april neste år.

Gassen skal transporteres gjennom et eksportrør i en sløyfe ned til Åsgard transport. Røret skal kunne transportere rundt fire milliarder kubikkmeter i året. Det blir derfor mulig for andre nabofelt i Norskehavet til å kople seg på. Leggingen starter våren 2000.