Skip to Content
no

Kan lånefinansiere deler av SDØE

november 9, 1999, 15:00 CET

Staten kan få økte inntekter tidlig dersom Statoil finansierer deler av overføringen av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med lån i kapitalmarkedet.

Dette sa konsernsjef Olav Fjell da han i dag, 9. november, møtte media på en presselunsj i Oslo.

"Hvis vi finansierer en overføring av 30 prosent av hele SDØE på denne måten, vil staten i forkant kunne ta ut 50 milliarder kroner av "nye" Statoil. Vi kan gjøre dette uten å svekke vår gjeldsgrad," sa han.

Fjell viste til den debatten som har gått i de snart tre månedene etter at styret la fram sin rapport. Han understreket at en sammenslåing av Statoil og SDØE gir økte inntekter til staten sammenlignet med dagens ordning.

"Vi ber ikke om milde gaver fra staten," sa han.

"Det er staten som eier både Statoil og SDØE og Statoil fastholder at ingen andre løsninger for SDØE gir staten så store inntekter som en fusjon med Statoil."

Konsernsjefen la dessuten stor vekt på den muligheten staten nå har til å skape i hvert fall ett solid norskbasert industrielt selskap med tilstrekkelig størrelse til å lykkes.

"Nye" Statoil vil ifølge Fjell fortsatt ha norsk sokkel som sin førsteprioritet. Virksomheten innen europeisk gass er det andre prioriterte området der et sammenslått Statoil og SDØE på en god måte kan ivareta norske interesser i et liberalisert marked. Samtidig vil selskapet fortsette den internasjonale lete- og produksjonsvirksomheten.

På spørsmål fra media svarte Fjell at det ikke er en aktuell problemstilling for Statoil å foreslå en fusjon mellom Statoil, Hydro og SDØE. Han la imidlertid til at dette selvsagt kan bli aktuelt på mange års sikt dersom konsolideringen i bransjen fortsetter.