Vern mot høye bølger

november 9, 1999, 07:00 CET

Produksjonsskipet på Norne-feltet i Norskehavet får installert en skjermvegg som bekyttelse mot bølger som slår over baugen og tankdekket.

Veggen settes opp langs tankdekket på styrbord side. Det kan også bli aktuelt å heve baugen fem meter.

To ganger har lange bølger som går under navnet "grønn sjø" slått over rekka. Grønn sjø er massivt vann som kan gjøre skade på utstyr på dekk.

Under værforhold med rundt 12 til 13 meter høye bølger som kommer med lange intervaller, blir skipet trimmet slik at baugen blir liggende høyere opp over havflaten. For at det skal flyte lettere i sjøen, blir det lastet opp til 90 prosent av maksimal kapasitet før det blir losset.

"Disse tiltakene gjør at baugen kommer tilstrekkelig høyt til at vi unngår uheldige bølgeslag over baugen," sier produksjonsdirektør Hans Eidissen i Nornes driftsorganisasjon i Harstad.

Under spesielle værforhold er det enten begrenset ferdsel eller totalforbud mot å bevege seg i det utsatte området på tankdekket.

Erfaringene med Norneskipet lå til grunn for at produksjonsskipet Åsgard A på Åsgard-feltet i Norskehavet ble bygget med høyere baug.