Skip to Content
no

Ett år uten skader

november 10, 1999, 07:00 CET

Ansatte ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal har arbeidet skadefritt de siste 12 månedene.

Ifølge Statoils sikkerhetstatistikk er det første gang et Statoil-anlegg av denne størrelsen har oppfylt konsernets målsetting om null personskader over en så lang periode. Personskader inkluderer alle yrkesskader som krever medisinsk behandling.

De ansatte på Tjeldbergodden har heller ikke hatt fraværsskader – det vil si yrkesskader som medfører fravær fra arbeidet – de siste 12 månedene. Det samme resultatet kan ansatte om bord på produksjonsskipet Navion Munin på oljefeltet Lufeng i Sør-Kina-havet vise til.

Siste gang Statoil-medarbeidere har kunnet rapportere ett år uten fraværsskader var i 1998 på feltene Veslefrikk og Yme i Nordsjøen.

"Helt siden anleggstiden i 1994 har ansatte og kontraktører hatt null-målsettingen i bakholdet. Nå har vi fått lønn for strevet," sier Lena Skogly, driftsleder og ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på Tjeldbergodden.

Hun tror at den flate organisasjonen har bidradd til dette resultatet. Av de om lag 100 medarbeiderne på Tjeldbergodden arbeider to tredeler på kontinuerlig skift. Alle ansatte er involvert i drift og vedlikehold, samtidig som de tar ansvar for sikkerheten. Også de 13 årsverkene hos kontraktøren for vedlikehold og modifikasjon, firmaet Reinertsen Vigor, har oppnådd null fraværsskader de 12 siste månedene.

Ifølge Skogly legges det stor vekt på åpenhet i rapportering av hendelser på Tjeldbergodden. For å unngå at uheldige henges ut og hendelser ikke rapportert, nevnes ingen navn i rapportene. Hensikten er å lære av tidligere hendelser, og resultatet viser at det har organisasjonen gjort, mener Skogly.

"Resultatet viser at det er mulig å drive uten skader og er en oppmuntring for det videre arbeidet for å nå konsernets mål om null ulykker, skader eller tap," kommenterer HMS-direktør Arve Thorvik.